കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

1131
629

Latest News

18 November 2015

ഇന്ത്യ- ശാസ്ത്രം, ദര്‍ശ നം, വിജ്ഞാനം എന്ന പേരി ല്‍ ഒരു പ്രഭാഷണപരമ്പര കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തൃശൂര്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 2015 നവംബര്‍ 23 മുതല്‍ 30 വരെ തിയ്യതികളിലായി തൃശൂര്‍ പരിസരകേന്ദ്രത്തില്‍ നടക്കുന്ന പരിപാടി നവംബര്‍ 23 വൈകീട്ട് 5 ന് പ്രൊഫ.സി.പി.നാരായണന്‍ എം.പി ഉദ്ഘാ ടനം...

2 October 2015

തിരുവനന്തപുരം: അതിരൂ ക്ഷമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രതി സന്ധിയില്‍ നിന്ന് കരകയ റാന്‍ അടിയന്തരവും ശക്തമ വുമായ നടപടികള്‍ കൈ ക്കൊണ്ടില്ലെങ്കില്‍ ജനജീവി തം അസാധ്യമാക്കുന്ന അപ കടാവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം ചെന്നെത്തുമെന്ന് പരിഷത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തു സംഘടി പ്പിച്ച ഗ്രീന്‍ അസംബ്ലി മുന്നറി യിപ്പു നല്കി. ഈ വിപത്തു...

Press releases

Wednesday, November 25, 2015 - 17:43

ഡോ. എം.പി. പരമേശ്വരന്റെ മാതൃഭൂമി അഭിമുഖത്തോടുള്ള പ്രതികരണം

Saturday, November 7, 2015 - 11:36

കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് കോളേജില്‍ ആണ്‍കുട്ടികളും പെണ്‍കുട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശിക്ഷാനടപടി സ്വീകരിച്ചതിനെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു.

Friday, October 16, 2015 - 13:29

പരീക്ഷകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാല്‍ നിലവാരം വര്‍ദ്ധിക്കില്ല

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344